Strečink - svaly vnější strany ramen

Autor: redakce <info(at)strecink.cz>, Téma: ramena, Vydáno dne: 02. 09. 2010

Postavte se nebo si sedněte jednu paži pokrčte v lokti a položte ji na druhé rameno. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, s výdechem se uvolněte a přitáhněte loket k trupu.

Strečink - svaly vnější strany ramen