Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 6. - vsedě III.

Autor: redakce <info(at)strecink.cz>, Téma: hamstringy, Vydáno dne: 11. 03. 2007

Sedneme si na zem a opřeme se o obě ruce. Jedno koleno pokrčíme a do ruky uchopíme chodidlo stejné nohy. S výdechem se uvolníme a nohu přitáhneme až do 90 stupňů (pravého úhlu) se zemí. Abychom zabránili nepříjemnému napětí v kolenou, je vhodné se propnout a tím uvolnit čtyřhlavý stehenní sval.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 6. - vsedě III.